Lisa veel 50 € eest, saad transpordi tasuta
Hinnad käibemaksuga

Kasutustingimused

(Viimati uuendatud 30.04.2015)

 

1. Kasutustingimuste objekt ja üldsätted

1.1 Käesolevad Büroomaailm e-kaupluse kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.byroomaailm.ee asuva Büroomaailm e-kaupluse (edaspidi Büroomaailm) haldaja, kelleks on Infotark AS (registrikood 10047988, asukoht Peterburi tee 92e, Tallinn, 11415 Harjumaa, tel 6005100, faks 6005199, e-post info@byroomaailm.ee">info@byroomaailm.ee, edaspidi Müüja), ja Büroomaailm`a kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi Büroomaailm`a kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti Büroomaailm`a kasutamise üldtingimusi.

1.2 Büroomaailm`a teenus hõlmab endas võimalust Ostjal sõlmida Büroomaailm`a internetikeskkonnas Müüjaga ostu-müügileping Büroomaailm`as müüdava(te) asja(de) (edaspidi Kaup/Kaubad) suhtes. Lisaks sellele on Ostjal võimalik Büroomaailm`a internetikeskkonnas kasutada ka muid Büroomaailm`as pakutavaid teenuseid. Täpsem ja täielik Büroomaailm`a teenuste loetelu ja kirjeldus on ära toodud Büroomaailm`a koduleheküljel www.byroomaailm.ee.

1.3 Enne Kauba suhtes ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid Büroomaailm`a teenuseid kasutades kinnitab Ostja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena.Tingimustega mittenõustuv Ostja ei saa Müüjaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.

1.4 Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi Büroomaailm`a kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Müüjal ja Ostjal lähtuda ka Tingimustes eraldi lahendamata jäänud küsimustes.

2. Ostu-müügitehingu pooled

2.1 Müüja on Büroomaailm`a haldajaks olev äriühing ärinimega Infotark AS (registrikood 10047988, asukoht Peterburi tee 92e, Tallinn, 11415 Harjumaa, tel 6005100, e-post info@byroomaailm.ee">info@byroomaailm.ee).

2.2 Ostjaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid Büroomaailm`a teenuseid kasutades kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

2.3 Juhul, kui füüsilisest isikust Ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või et ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

3. Kaupade hinnad, kättesaadavus ja tooteinfo

3.1 Kõikide Büroomaailm`as müüdavate Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

3.2 Lisaks Kauba ostu-müügihinnale kohustub Ostja tasuma ka tema poolt ostetava Kauba sihtkohta toimetamisega kaasneva transpordikulu (edaspidi Transpordikulu).

3.3 Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Kaupade hindu. Juhul, kui Müüja muudab Kaupade hindu pärast Ostja poolt Kauba suhtes tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma Kauba Ostjale hinnaga, mis kehtis Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Ostjal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe kompenseerimist või Kauba müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.

3.4 Juhul, kui tehnilise vea või inimliku eksituse tõttu on Büroomaailm`as pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, siis on Müüjal õigus Tingimuste p-s 6.8. sätestatud tingimustel taganeda Ostja poolt vigase hinnaga sõlmitud ostu-müügitehingust eeldusel, et Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud.

3.5 Ostja peab Büroomaailm`a kasutades arvestama, et Büroomaailm`a Kaupade laoseisu arvestamise tehnilise eripära tõttu kajastab Kaupade laoseis tegelikku olukorda ajalise nihkega ja võib tegelikust seisust erineda. Samuti peab Ostja arvestama, et tema poolt soovitav Kaup broneeritakse Müüja laoseisust Ostjale alles pärast Kauba eest tasumist Tingimustes sätestatud tingimustel ja Müüja poolt Kauba kohta arve vormistamist. Seetõttu ei vastuta Müüja selle eest, kui Ostja poolt tellimust alustades on tema poolt soovitud Kaup märgitud kui „Toode on laos“, kuid ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüja laost otsa saanud („Otsas“). Viimasel juhul ostu-müügitehingut Müüja ja Ostja vahel sellise Kauba suhtes ei sõlmita ning Müüja ei vastuta sellest Ostjale tekkida võivate võimalike kahjude eest. Samuti ei vastuta Müüja olukorras, kus vahetult pärast Ostja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Sellisel juhul on Müüjal õigus ostu-müügitehingust Tingimuste p-s 6.8. sätestatud tingimustel taganeda ning Ostjal ei ole sellises olukorras õigust nõuda Müüjalt ostu-müügitehingu täitmist ega ka võimalike kahjude hüvitamist.

3.6 Samuti peab Ostja Büroomaailm`a kasutades arvestama, et Kauba tooteinfo leheküljel kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Kauba tegelikust väljanägemisest. Ostjat huvitava Kauba kohta täieliku ülevaate (sh toote tehnilised omadused ja väljanägemine) saamiseks on Ostjal võimalik pöörduda Müüja poole läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@byroomaailm.ee">info@byroomaailm.ee, helistades telefoninumbrile 6005 100 või tulles kohale Büroomaailm`a kauplussalongi, mille täpsed asukohad leiab Büroomaailm`a internetikeskkonnast („Kauplused“).

4. Tellimuse vormistamine, ostu-müügitehingu sõlmimine

4.1 Ostja annab Büroomaailm`ale õiguse tema poolt Büroomaailm`a sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Müüja kinnitab, et kõiki Büroomaailm`a kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

4.2 Tellimuse vormi täites peab Ostja ostu-müügilepingu sõlmimiseks märkima „linnukese“ kasti „Olen tutvunud ja nõustun kasutajatingimustega“, millega kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ja nõustub neis sätestatud tingimustel Müüjaga ostu-müügilepingut sõlmima. Soovi korral on Ostjal võimalus Tingimused välja printida või salvestada need digitaalsel kujul enda andmekandjale.

4.3 Ostja ja Müüja vahel loetakse Kauba suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Müüja on saanud kinnituse Kauba eest täieliku tasumise kohta või kui arve on tasutud ning arvel sätestatud summa on täies ulatuses laekunud Müüja pangakontole.

4.4 Kui Ostja ei ole 5 kalendripäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Müüja tellimuse ning ostu-müügilepingut Ostja ja Müüja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.

5. Tellimuse täitmine, Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1 Tellimust vormistades saab Ostja Ostukorvis valida talle sobiva variandi Kauba kohaletoimetamiseks ja üleandmiseks:

5.1.1 pärast tellitud kauba saabumist Büroomaailm´a kauplusse ja vastavasisulise teavituse saamist tulla ise kaubale järele Büroomaailma poodi Peterburi tee 92E (tööpäevadel 10.00 - 18.00);

5.1.2 valida kohaletoimetuse sihtnumbriga varustatud adressaadile;

5.2 Tellimuse tarneaega arvestatakse Ostukorvis oleva kõige hilisema tarneajaga Kauba järgi. Tellides Kaupa Büroomaailm’a partnerite ladudest toimetatakse kaup kõigepealt Büroomaailma lattu ja sealt ühise tarnena Ostjale.

5.3 Ostja ostetud Kaup toimetatakse Ostja poolt märgitud Eesti Vabariigis asuvasse sihtkohta üldjuhul kuni kolme tööpäeva jooksul ning selle üleandmine Ostjale toimub tööpäeviti ajavahemikus 09:00-17:00. Võimalusel helistab Kaupa kohaletoimetav transpordiettevõtte esindaja Ostjale tema poolt märgitud kontakttelefonile ette ja lepib Ostjaga eelnevalt täpse Kauba kättetoimetamisaja kokku. Müüja palub Ostjal tagada Kauba vastuvõtmiseks Ostja poolt märgitud sihtkohas enda või volitatud isiku kohalolek.

5.4 Juhul, kui Ostja poolt ostetud Kauba sihtkoht asub väljapool Eesti Vabariiki, täpsustab Müüja Kauba sihtkohta toimetamise tähtaja Ostjaga iga Kauba puhul eraldi. Kauba kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.

5.5 Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Ostja poolt ostetud Kaupa ei ole Müüja laos ja see tuleb spetsiaalselt Kauba tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatab sellest Müüja Ostjale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates ostu-müügilepingu sõlmimisest vastavalt Tingimuste punktile 4.3. ning ühtlasi annab teada Ostja poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Ostja kaotab Kauba kohaletoimetamise tarnetähtajast pikema tähtaja tõttu huvi Kauba ostmise vastu, on Ostjal õigus ostu-müügilepingust Tingimuste p-s 6.1. sätestatud alusel taganeda.

5.6 Juhul, kui Kauba sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Ostjal puudub õigus Lepingu p 6.1. alusel ostu-müügilepingust taganeda.

5.7 Juhul, kui Ostja ei ole Kauba tarnijaga eelnevalt kokkulepitud ajal kohal või mõnel muul Ostjast sõltuval asjaolul tekivad viivitused või mitmekordsed tarned on Müüjal õigus esitada eraldi arve Transpordi eest.

5.8 Ostja poolt ostetud Kaup antakse sihtkohas transpordiettevõtte esindaja poolt Ostjale üle koos Kauba saatedokumendiga. Enne saatedokumendi allkirjastamist on Ostjal tungivalt soovitatav Kauba pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida saatedokumendile sellekohane märkus. Vigastatud pakendiga Kaubast tuleb Ostjal teatada e-posti aadressile info@byroomaailm.ee või Müüja infotelefonile 6005100 ning Ostja soovi korral asendab Müüja transpordiettevõtte poolt vigastatud pakendiga Kauba.

5.9 Ostja peab Kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Kauba pakendi võimaluse korral ettevaatlikult seda kahjustamata ning säilitaks Kauba pakendi, samuti Kaubale paigutatud tehasekleebised ja seerianumbrid, et välistada lepingust taganemise soovi korral sellega seonduvad riskid vastavalt Tingimuste p-le 6.7.

 

6. Ostu-müügilepingust taganemine

6.1 Ostjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda olukorras, kus Ostja ja Müüja vahel on ostu-müügitehing sõlmitud, kuid Kauba kohaletoimetamine Ostja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja. Ostjal on õigus sellisest lepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Kauba viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.

6.2 Füüsilisest isikust Ostjal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Kauba kättesaamist tõendab Ostja allkiri Kauba saatelehel koos Kauba kättesaamise kuupäevaga. Ostu-müügilepingust taganemiseks peab Ostja esitama Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Ostja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Kauba hinna või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu.

6.3 Ostjal puudub õigus Tingimuste p 6.2. alusel ostu-müügilepingust taganeda, kui ostu-müügilepingu objektiks olevaks Kaubaks on:

6.3.1 asi, mis on valmistatud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi;

6.3.2 asi, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;

6.3.3 asi, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada, mis on kiiresti riknev või mille kasutamistähtaeg on möödunud;

6.3.4 ajaleht, ajakiri või muu perioodiliselt ilmuv trükis;

6.3.5 audio- ja videosalvestis või arvutitarkvara, sh arvutimäng, kui Ostja on avanud Kauba pakendi.

6.3.6 sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.

6.4 Ostja poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Ostjale Kauba eest tasutud ostu-müügihinna koos Transpordikuluga. Müüja kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Ostja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Ostja on sama tähtaja jooksul Kauba Müüjale tagastanud, Kaup vastab Tingimuste p-s 6.5. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.7.

6.5 Ostja poolt tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust). Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt, st nii Kaup kui ka teised tooted.

6.6 Ostja ja Müüja on kokku leppinud, et Ostja kannab Kauba Müüjale tagastamisega seotud transpordikulutused kuni 10 € ulatuses, välja arvatud juhul, kui ostetud Kaup ei vasta tellitule. Müüjal on sellest lähtuvalt õigus Ostja poolt tagastatava Kauba transpordikulu panna kuni 10 € ulatuses Ostja kanda, jättes vastavas ulatuses Ostja kantud tagastamiskulud Ostjale hüvitamata.

6.7 Kui Ostja poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Ostjast tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt Kauba eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Müüja Ostjale tasaarvestamise avalduse Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

6.8 Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda olukorras, kus tehnilise vea või inimliku eksituse tõttu on Büroomaailm`as pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, ning Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda ka olukorras, kus vahetult pärast Ostja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Müüjal on õigus eelkirjeldatud tehingutest taganeda 3 tööpäeva jooksul alates tehingust teadasaamisest, esitades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse (eelistatult Ostja poolt märgitud e-posti aadressile). Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama Ostjale tema poolt Kauba eest tasutud ostu-müügihinna ja Transpordikulu.

6.9 Lisaks Tingimuste p-des 6.1., 6.2. ja 6.8. sätestatud lepingust taganemise õigusele on nii Ostja kui ka Müüja õigustatud Tingimuste rikkumise korral või Kauba mittevastavusel kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

7. Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul ja Kauba tootja müügigarantii

7.1 Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates Kauba üleandmisest füüsilisest isikust Ostjale.

7.2 Kaubal puuduse ilmnemisel peab Ostja hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva ja puuduse kirjelduse, Müüjale puudusega Kauba suhtes esitatava nõude ning viitama või lisama pretensioonile Kauba suhtes Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingut tõendava dokumendi.

7.3 Ostjal on Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda Müüjalt Kauba parandamist või selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Kauba vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Kauba suhtes sõlmitud ostu-müügilepingust.

7.4 Müüja ei vastuta Kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Ostja süül või kui puudus on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.

7.5 Lisaks Tingimuste p-s 7.1. sätestatud Müüja vastutusele võib Kauba suhtes kehtida ka Kauba tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm tingimused on määratud konkreetse Kauba tootja poolt antava müügigarantii tingimustes. Ostjal on võimalik teda huvitava Kauba tootja müügigarantii olemasolu ja täpsemate tingimuste kohtainfo saamiseks pöörduda Müüja poole läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@byroomaailm.ee">info@byroomaailm.ee, helistades telefoninumbrile 6005100 või tulles kohale Büroomaailm`a kauplussalongi, mille täpsed asukohad leiab Büroomaailm`a internetikeskkonnast („Kauplused“).

8. Tingimuste muutmine, vaidluste lahendamine

8.1 Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Büroomaailm`a koduleheküljel www.byroomaailm.ee. Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

8.2 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8.3 Ostja ja Müüja vahel Büroomaailm`a kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.

Conditions of Use

(Last updated on April 30, 2015)

 

1. The Subject of Conditions of Use and General Provisions

1.1 These Conditions of Use of the e-shop of Büroomaailm (hereinafter Conditions) regulate the legal relationships between the administrator of the Büroomaailm e-shop located at the address www.byroomaailm.ee (hereinafter Büroomaailm), Infotark AS (registration number 10047988, location Peterburi tee 92e, Tallinn, 11415 Harjumaa, phone 6005100, fax 6005199, email info@byroomaailm.ee">info@byroomaailm.ee, hereinafter Seller), and a user of Büroomaailm (hereinafter Customer) that arise from the use of Büroomaailm and from the transactions concluded therein, as well as the general terms and conditions of use of Büroomaailm.

1.2 The service of Büroomaailm provides the Customer with an opportunity to conclude a purchase and sales agreement in the Büroomaailm Internet environment regarding items on sale in Büroomaailm (hereinafter Goods). Additionally, the Customer can use the Büroomaailm Internet environment for using other services provided in Büroomaailm. A full and detailed list of the services provided by Büroomaailm can be found on Büroomaailm's website www.byroomaailm.ee.

1.3 Before concluding a purchase and sales agreement of Goods, and also when using other services of Büroomaailm, the Customer confirms that he or she has read the Conditions, agrees to comply with them and treats them as the terms and conditions of a binding contract that he or she is concluding with the Seller. If the Customer does not agree to the Conditions, he or she cannot conclude a purchase and sales transaction regarding the Goods with the Seller.

1.4 Besides the Conditions, the legal relationships between the Seller and the Customer arising from the use of Büroomaailm are also regulated by the legal acts applicable in the Republic of Estonia, which the Seller and the Customer have to follow in issues not dealt with specifically in the Conditions.

2. Parties to the purchase and sales transaction

2.1 The Seller is the administrator of Büroomaailm, the company Infotark AS (registration number 10047988, location Peterburi tee 92e, Tallinn, 11415 Harjumaa, phone 6005100, email info@byroomaailm.ee">info@byroomaailm.ee).

2.2 The Customer can be a physical person of at least 18 years of age and any legal person who confirms before concluding a purchase and sales transaction and when using other services provided by Büroomaailm that they have read the Conditions, agree to them and accept the obligation to fulfil them.

2.3 If the Customer is a physical person younger than 18 years, he or she declares when concluding a purchase and sales transaction with the Seller that his or her legal representative has, as required by law, approved the transaction previously, or that he or she is performing the transaction using means that have been given to him or her for this purpose by his or her legal representative, or by a third person, with the approval of the legal representative.

3. Prices, availability and product information of the Goods

3.1 The prices of all Goods sold in Büroomaailm are given in Euros and they include the VAT applicable in the Republic of Estonia at the moment of the purchase and sales transaction, as well as other taxes applied by the state or local government.

3.2 In addition to the purchase and sales price, the Customer is also obliged to pay the cost of transporting the Goods bought by him or her to their destination (hereinafter Freight Cost).

3.3 The Seller has the right to change the prices of Goods at any time without prior notification. If the Seller changes the prices of Goods after the Customer has placed an order for Goods, the Seller is obliged to sell the Goods to the Customer for the price that was valid at the moment of the conclusion of the purchase and sales transaction. If the price changed by the Seller is lower than the one that was valid at the moment of the conclusion of the purchase and sales transaction, the Customer does not have a right to request compensation of the price difference, or of selling the Goods to them for the lower price that became valid after the conclusion of the purchase and sales transaction.

3.4 If, as a result of a technical fault or human error, the price of Goods offered in Büroomaailm has become or made unreasonably low compared to the usual market price of the same Goods, and the Seller has not specified that this is a discount price applied by the Seller, the Seller has the right to withdraw from the purchase and sales transaction concluded by the Customer with the faulty price, on the conditions specified in section 6.8 of the Conditions and if the Seller has not yet dispatched the Goods to the Customer to fulfil the purchase and sales transaction.

3.5 When using Büroomaailm, the Customer has to consider the fact that because of the technical specifics of the stock-keeping system of Büroomaailm, the stock situation of Goods is shown with a time delay, and may differ from the actual situation. The Customer must also take into account that the Goods desired by them will only be booked for the Customer from the stock of the Seller after the Goods have been paid for as stipulated in the Conditions, and an invoice has been prepared by the Seller for the Goods. Therefore, the Seller is not responsible for a situation where the Goods are marked as "In stock" at the moment when the Customer starts to place their order, whereas it transpires at the moment of the conclusion of the purchase and sales transaction that the Goods are no longer available in the Seller's stock ("Out of stock"). In such a case, no purchase and sales transaction is concluded between the Seller and the Customer for the Goods in this case, and the Seller is not responsible for possible damages that this may incur for the Customer. The Seller is also not responsible for a situation whereby it transpires immediately after the Customer has paid for the Goods that the Seller has run out of stock of the Goods desired by the Customer. In such a case, the Seller has a right to withdraw from the purchase and sales transaction on the conditions set out in section 6.8 of the Conditions, and the Customer does not have a right to request fulfilment of the purchase and sales transaction from the Seller, nor compensation for any possible damages that may incur as a result.

3.6 The Customer must also take into account that the product photos displayed on the product information page of Goods are illustrative and may differ from the actual looks of the Goods to a certain extent. To obtain a detailed overview of Goods (including its technical characteristics and outlook), the Customer can contact the Seller by sending an email inquiry to info@byroomaailm.ee">info@byroomaailm.ee, by phoning 6005 100, or by coming to a physical store of Büroomaailm, the exact locations of which can be found in the web environment of Büroomaailm ("Stores").

4. Presenting an Order, Concluding a Purchase and Sales Transaction

4.1 The Customer grants Büroomaailm the right to process and store the personal data entered by the Customer. The Seller confirms that all personal data of the Customer that has become known to the Seller in the course of the Seller using Büroomaailm and concluding purchase and sales transactions will be treated as confidential information.

4.2 When fulfilling an order form, the Customer has to check the box "I have read and agree to the Conditions of Use", in order to conclude a purchase and sales transaction, thereby confirming that they have read the Conditions and that they agree to conclude a purchase and sales transaction with the Seller on the conditions set out in the Conditions. If the Customer wishes, they can print the Conditions or save them in digital form on their own data device.

4.3 A purchase and sales transaction of Goods between the Customer and the Seller is considered concluded from the moment when the Seller has received confirmation that the Goods have been paid for in full or when the invoice has been paid and the full sum indicated on the invoice has reached the Seller's bank account.

4.4 If the Customer has not paid for the Goods indicated in an order in the course of 5 calendar days from placing the order, the Seller will cancel the order and no purchase and sales transaction regarding the Goods will be concluded between the Customer and the Seller.

5. Fulfilling an Order, Delivery of Goods

5.1 When placing an order, the Customer can choose the preferred method for the delivery of the Goods in the Shopping Cart:

5.1.1 After the ordered Goods have arrived at a store of Büroomaailm and receiving a notification thereof, the Customer can come to pick up the Goods themselves at the Büroomaailm store at Peterburi tee 92E (working days, 10:00 – 18:00);

5.1.2 The Customer can choose the option of having the Goods delivered to an address specified along with a postal code;

5.2 The delivery time of an order is calculated according to the delivery time of the Goods in Shopping Cart that has the latest delivery time. When Goods are ordered from the warehouses of partners of Büroomaailm, the Goods will first be delivered to the warehouse of Büroomaailm, and from there to the Seller in a single joint delivery.

5.3 Goods bought by the Customer will be delivered to an address in the Republic of Estonia within three working days as a rule, and will be delivered to the Customer on a working day between 9.00 and 17.00. If possible, the representative of the transport company delivering the Goods will call the Customer in advance on the contact phone specified by the Customer, to agree a specific time for delivery of the Goods. The Seller asks the Customer to guarantee the presence of the actual Customer or an authorised person at the specified location to accept the Goods.

5.4 If the destination of Goods purchased by the Customer is outside of the Republic of Estonia, the Seller will specify the time of delivery of Goods to the destination separately for each Goods. The details for delivering Goods to a destination outside of the Republic of Estonia depend on the conditions and working methods of the international carrier company.

5.5 If it transpires after a purchase and sales transaction has been concluded that the Goods purchased by the Customer are not available in the Seller's warehouse and it has to be ordered specially from the supplier of the Goods, and it is obvious that the Goods cannot be delivered within the period specified in the Conditions, or in other cases when the timely delivery of Goods is not possible for reasons not under the control of the Seller, the Seller will inform the Customer thereof on the phone number specified when placing the order or by email within 2 working days from the concluding of the purchase and sales agreement according to section 4.3 of the Conditions, and will also inform the Customer of the delivery time of the ordered Goods. If the Customer is no longer interested in purchasing the Goods as a result of the longer delivery time of Goods than the regular delivery time, the Customer has the right to withdraw from the purchase and sales agreement as described in section 6.1 of the Conditions.

5.6 If the delivery of Goods is delayed or there is another misunderstanding because of the inaccuracy or insufficiency of data specified by the Customer when placing an order, the Seller is not responsible for the delay and the Customer does not have the right to withdraw from the purchase and sales contract on the basis of section 6.1 of the Conditions.

5.7 If the Customer is not present at the delivery location at a time agreed with the supplier of the Goods, or there are other delays or repeated delivery attempts because of reasons dependent on the Customer, the Seller has a right to issue a separate invoice for the transport.

5.8 The Goods ordered by the Customer will be handed over to the Customer by a representative of the carrier company along with the delivery document. It is strongly suggested that the Customer should check the packaging of the Goods before signing the delivery document, and if any external damage is found, this should be recorded in the delivery document. The Customer should report Goods with damaged packaging to the email address info@byroomaailm.ee or to the Seller's phone line 6005100, and if the Customer wishes, the Seller will replace the Goods of which packaging has been damaged by the carrier company.

5.9 When receiving Goods and starting to use them, the Customer should keep in mind that if possible, the packaging of the Goods should be removed carefully and be retained, along with factory stickers and serial numbers placed on the product, in order to avoid risks described in section 6.7 of the Conditions if the Customer wishes to withdraw from the contract.

 

6. Withdrawal from a Purchase and Sales Contract

6.1 The Customer has a right to withdraw from the purchase and sales contract in a situation where a purchase and sales transaction has been concluded between the Customer and the Seller, but the delivery of the Goods to the destination specified by the Customer is delayed because of reasons dependent on the Seller beyond the delivery term specified in the Conditions. The Customer has a right to withdraw from such a contract in the course of 3 working days from receiving notification from the Seller about the delay and its reasons, by presenting a withdrawal application to the Seller in a form that can be reproduced in writing.

6.2 If the Customer is a physical person, he or she has the right to withdraw from a purchase and sales agreement within 14 days from receiving the Goods. Delivery of the Goods is proven by the Customer's signature on the delivery document of the Goods, along with the date of the delivery of the Goods. In order to withdraw from a purchase and sales agreement, the Customer has to present, within the specified time, a withdrawal application to the Seller in a form that can be reproduced in writing, also specifying if he or she wishes to withdraw from the agreement by reclaiming the price of the Goods from the Seller or by replacing the purchased Goods with other Goods offered by the Seller.

6.3 The Customer does not have the right to withdraw from the purchase and sales agreement on the basis of section 6.2 of the Conditions if the object of the purchase and sales agreement is one of the following:

6.3.1 An item that has been manufactured according to the individual needs of the Customer;

6.3.2 An item that has been manufactured according to conditions specified by the Customer;

6.3.3 An item that cannot be returned because of its nature, has a short expiration date or an expiration date that is in the past;

6.3.4 A newspaper, journal or other periodical publication;

6.3.5 An audio/video recording or software, including computer games, if the Customer has opened its packaging.

6.3.6 Delivery of a packaged item that is not suitable for returning for health or hygiene-related reasons and when the packaging has been opened after delivery.

6.4 If the Customer withdraws from the agreement, the Seller is obliged to return the purchase and sales price paid for the Goods to the Customer, including Freight Cost. The Seller will transfer the amount for the returned Goods to a bank account specified by the Customer within 14 calendar days from the date when the withdrawal application reached the Seller, on the condition that the Customer has returned the Goods to the Seller within the same period, the Goods comply with the requirements set forth in section 6.5 of the Conditions, and there is no grounds for reducing the sum to be returned to the Customer or to offset it as described in section 6.7 of the Conditions.

6.5 Goods returned by the Customer must be intact (i.e. include all items that were present in the packaging of the Goods, including additional equipment). If the Goods have been bought as part of a campaign where other items have been added to the Goods, the whole set has to be returned, i.e. the Goods as well as the additional items.

6.6 The Customer and the Seller have agreed that the Customer will cover transport costs related to the returning of the Goods to the Seller in the maximum amount of €10, except in cases where the purchased Goods are not the same as ordered. Accordingly, the Seller has the right to request that the Customer cover the cost of transport of the returned Goods in the maximum amount of €10, not compensating the returning costs of the Goods in the corresponding amount to the Customer.

6.7 If the Goods (and/or their packaging) being returned by the Customer have deteriorated or been damaged, and this deterioration/damage is caused by circumstances dependent on the Customer, the Seller has the right to offset the amount of the decrease in the value of the Goods against the amount paid by the Customer for the Goods and them now being returned. For this offsetting, the Seller will is

Joomla SEO powered by JoomSEF
Euro kalkulaator
= EEK